Foto svatba P&J, Havířský kostelík, Poděbrady, foto u Labe, Nymburk